);

VOĽBY DO PORADNÉHO VÝBORU SOCIÁLNEHO PODNIKU T-SERVIS TEPLIČKA, S.R.O. R.S.P.

Voľby do poradného výboru sociálneho podniku obce sa konali dňa
14.5.2021. Poradný výbor môže byť zložený zo zamestnancov sociálneho
podniku a občanov obce Teplička a tvoria ho traja členovia. Nominácie na
kandidátnu listinu člena poradného výboru posielajte mailom na adresu
info@tservis.sk najneskôr do 13.5.2021.

Členovia poradného výboru:

Vladimír Gbúr

Martina Dzimková

Pavol Lačný