);

Spoločnosť T-servis Teplička, s.r.o. je obecným podnikom obce Teplička, registrovaným sociálnym podnikom.

Obec Teplička je 100%ným vlastníkom obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o..

Obecná firma poskytuje rôznorodé služby pre obec Teplička, občanov obce a rôzne fyzické a právnické osoby.

Spoločnosť T-servis Teplička, s.r.o. má v zakladateľskej listine zapísanú činnosť sociálneho podniku, o štatút sociálneho podniku požiadala na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a je držiteľom štatútu registrovaného sociálneho podniku od 15.6.2019.

Základné informácie o spoločnosti:

Názov spoločnosti: T-servis Teplička, s.r.o.

IČO: 52 185 770

DIČ: 2120923354

IČ DPH: SK2120923354 – spoločnosť je platcom DPH od 1.4.2019

Adresa: Teplička 83, 052 01  Teplička

Zápis OR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45500/V

Číslo účtu IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926
BIC SWIFT: GIBASKBX
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontakt: 053 – 44 11 223, 0911 179 680

Štatutárny zástupca, konateľ: Peter Lačný

Kontakt na konateľa: 0903 632 470